Home » Gedragscode

We hebben deze gedragscode voor onze online events ontwikkeld om expliciet vast te leggen dat onze events doorgaan op een respectvolle manier.


De General verbindt zich ertoe om een een veilige omgeving te creëren met een gelijke behandeling voor alle deelnemers, vrij van discriminatie en intimidatie.
Alle deelnemers worden geacht om elkaar met respect te behandelen.
De General zal noch seksuele, noch enige andere vorm van intimidatie dulden. zowel in gesproken vorm, in de vorm van berichten of gedrag, gebaseerd op afkomst, geslacht, religie, leeftijd, gewicht, beperking, seksuele geaardheid of elke andere vorm. Gedrag dat acceptabel lijkt voor de één is dat daarom niet voor de ander. Het is daarom belangrijk om discreet en respectvol te communiceren. Intimidatie gebracht op een grappige manier houdt nog steeds onacceptabel gedrag in.
Indien iemand zich ongemakkelijk voelt, gelieve dan steeds de host op de hoogte te brengen.
De organisatoren van de General party@home verwachten dat iedereen bovenstaande regels respecteert en deze gedragscode volgt. Indien blijkt uit beeld, woorden of berichten dat hiertegen wordt gezondigd zullen de desbetreffende personen zonder enige vorm van verwittiging uit het event verwijderd worden

 

Het initiatief van Party@home is ontwikkeld om tijdens de periode van strenge Corona-maatregelen een platform te voorzien dat ervoor kan zorgen dat mensen elkaar virtueel kunnen ontmoeten, praten, lachten, eten, drinken en zelfs dansen in een veilige omgeving zonder hiermee de regels te overtreden.
Afhankelijk van de geldende regels op elk moment zal het voor bepaalde groottes van groepen toegelaten zijn om samen te komen.
De organisatoren van de General party@home verwachten dat iedereen zich hier steeds aan houdt. Indien op beeld blijkt dat bepaalde maatregelen niet worden gevold, zullen deze personen zonder verwittiging uit het event verwijderd worden.

 

Dress code : kleed je deftig, op een manier waarop je anders ook in een café of in een restaurant zou verschijnen.
Achtergrond : wees je bewust dat deelnemers ook je achtergrond kunnen zien. Zorg er daarom voor dat er geen gevoelige of storende zaken te zien zijn. In Zoom is er een mogelijkheid om een virtuele achtergrond te kiezen om te vermijden dat andere deelnemers in jouw privé omgeving kunnen binnenkijken.
Test je apparatuur en je internetverbinding op voorhand om ervoor te zorgen dat je gedurende het event normaal kan deelnemen.
Mute jezelf (zet je microfoon uit) wanneer je niet spreekt. Dit voorkomt dat er ongewenste geluiden de meeting verstoren. De moderator van het event heeft ook de mogelijkheid om de microfoon van deelnemers uit te zetten.


Om zoveel mogelijk storende geluiden weg te houden, zet je mobiele telefoon best op stil wanneer je in het event zit.